complete/Ongoing episode/EP-26 quality/TH-Drama badge/Dub
"Nezha Descending the Demon" is directed by Gao Xianming, Ren Haiyao and Liu Jianjun, starring Jiang Yiyi and Wu Jiayi , starring Dai Chao , Zhu Shengyi , Cui Yahan , Li Yihang , Wei Wei , Tao Yixi , Han Shuai , and special starring by Di Lung , Yuan Qiongdan , Tao Huimin and Gao Ziqi Ancient myth drama. The play premiered on June 15, 2020 in Hunan Satellite TV's Youth Progressive Theater, and was simultaneously broadcast on Youku Video and Mango TV [1] .